en
en

Forum ROT

Członkowie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Lubuska Organizacja Turystyczna

Małopolska Organizacja Turystyczna

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Śląska Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 

W skład Zarządu Forum ROT wchodzą:

  • Dorota Lachowska - Prezes  (Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
  • Ewa Przydrożny - Wiceprezes (Dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystyczne)
  • Michał Podbielski - Skarbnik (Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)

Sekretariat Forum ROT znajduje się w siedzibie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Forum ROT stawia sobie za priorytetowy cel działalności wzajemną współpracę oraz wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:

a) promocji turystyki i kreowania wizerunku turystycznego regionów oraz popularyzowania wiedzy związanej z problematyką rozwoju i promocji turystyki,
b) wpływania na zmiany regulacji prawnych mogących mieć wpływ na rozwój turystyki i promocji
c) wspierania regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki i promocji,
d) współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działań sprzyjających rozwojowi turystyki,
e) integracji środowiska osób zainteresowanych rozwojem turystyki,
f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy oraz projektów międzyregionalnych,
g) wzajemne szkolenie kadry ROT,
h) budowanie partnerstwa międzyregionalnego dla wsparcia samorządów, stowarzyszeń i przedsiębiorców,
i) reprezentacja ROT wobec instytucji, organizacji, w tym właściwych ds. turystyki ministerstw, Polskiej Organizacji Turystycznej, Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki i innych,
j) lobbing i rzecznictwo na rzecz rozwoju turystyki.

 

Do góry