en
en

Meetings Week Poland

Od 19 do 23 marca 2018 roku, odbędzie się Meetings Week Poland – tydzień wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych branży polskiego przemysłu spotkań. Meetings Week Poland stanowi platformę edukacyjną, forum wymiany opinii oraz próbę znalezienia rozwiązań w istotnych dla branży kwestiach. Ideą Meetings Week Poland jest także podkreślenie znaczenia przemysłu spotkań dla gospodarki kraju oraz jej autonomii i wartości pod kątem realizacji celów biznesowych.

Rejestracja uczestników.

Studenci rejestrują się  na XIII IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum - spotkanie z profesjonalistami turystyki biznesowej z całego świata, które daje studentom unikalną okazję do zawarcia nowych znajomości oraz możliwość na rozwijanie swojej kariery w przemyśle spotkań. Dodatkowo jest szansą wzięcia udziału w konkursie IMEX University Challenge.

Do góry